ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 81) อายะฮฺ 2:243-244 | โรคระบาด / ปะนาวัร หน้า 53 (ตะกับโบรฺ)

You may also like...