หะดีษที่ 114 : การทำตะยัมมุม : อนุญาตให้ทำตะยัมมุมเนื่องจากเกรงจะเกิดอันตรายจาการใช้น้ำ

You may also like...