274.ห้ามยินดี เมื่อมุสลิมประสบเคราะห์กรรม 275.ห้ามตำหนิหรือเยาะเย้ยเชื้อสายของบุคคลที่ชะรีอะฮฺยืนยัน [1577-1578]

You may also like...