ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 82-83) อายะฮฺ 2:246-247

You may also like...