280.อย่าตัดสัมพันธ์กับมุสลิมเกินสามวัน… 281.ห้ามพูดกระซิบกันสองคนต่อหน้าคนที่สาม… [1591-1599]

You may also like...