บรรดาหลักศรัทธา : การศรัทธาต่อบรรดารอซูล (หน้า 13-14)

You may also like...