26. การอ้างอายะฮฺ “อัล-อิงกิลาบ” (อายะฮฺที่ 144 จากสูเราะฮฺอาลิอิมรอน) ของอัต-ตีญานียฺว่าเหล่าเศาะหาบะฮฺจะตกศาสนาหลังการวะฟาตของท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) 

You may also like...