บรรดาหลักศรัทธา : การศรัทธาต่อมัวะญิซาตของบรรดารอซูล (หน้า 14)

You may also like...