ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 83-85) อายะฮฺ 2:248-251

You may also like...