284.คนที่มีทรัพย์พอจ่ายหนี้ ไม่ควรเลี่ยงการชำระหนี้ / 285.ให้สิ่งใดแก่ใครไปแล้ว อย่าขอคืน [1611-1613]

You may also like...