หะดีษที่ 116 : บทที่ว่าด้วยเลือดประจำเดือน : จำแนกระหว่างเลือดเฮฎ (รอบเดือน) กับ เลือดอิสติฮาเฎาะฮฺ (เลือดเสีย)

You may also like...