หะดีษที่ 117 : บทที่ว่าด้วยเลือดประจำเดือน : ข้อชี้ขาดของเลือดเฮฎและเลือดอิสติฮาเฎาะฮฺ

You may also like...