บรรดาหลักศรัทธา : จำเป็นต้องรักบรรดาเศาะฮาบะฮฺของท่านนบี (ซ.ล.) (หน้า 14-15)

You may also like...