บรรดาหลักศรัทธา : จำเป็นต้องให้เกียรติบรรดาภรรยาของท่านนบี (ซ.ล.) (หน้า 15)

You may also like...