บรรดาหลักศรัทธา : ความสุข การลงโทษ และการถูกถามในกุโบรฺ (หน้า 15-16)

You may also like...