ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 83-85) อายะฮฺ 2:251

You may also like...