บรรดาหลักศรัทธา : บ่อน้ำของท่านนบี (ซ.ล.) และการชะฟาอะฮฺ (หน้า 16-17)

You may also like...