ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 86) อายะฮฺ 2:252-253 / ปะวาวัร (หน้า 53)

You may also like...