291.ห้ามอยู่ตามลำพังกับผู้หญิงที่ไม่ใช่มะฮฺรอม… [1628-1630]

You may also like...