292-294.ห้ามเลียนแบบเพศตรงข้าม / ห้ามลอกเลียนแบบชัยฏอนและผู้ปฏิเสธ / ห้ามย้อมผมสีดำ [1631-1637]

You may also like...