295-296.ห้ามโกนผมบางส่วน และไว้บางส่วน / ห้ามใส่วิก ห้ามสัก ห้ามดัดฟัน [1638-1643]

You may also like...