ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 86-87) อายะฮฺ 2:253-254 / ปะวาวัร (หน้า 53)

You may also like...