296-297.ห้ามต่อผม ห้ามสัก ห้ามดัดฟัน / ห้ามถอนผมหงอกขนหงอก และห้ามคนหนุ่มถอนเครา [1644-1647]

You may also like...