ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 87) อายะฮฺ 2:255 : อายะฮฺกุรซี

You may also like...