บรรดาหลักศรัทธา : บรรดามลาอิกะฮฺ และบรรดาคัมภีร์ของอัลลอฮฺ (หน้า 17-18)

You may also like...