บรรดาหลักศรัทธา : คัมภีร์อัล-กุรอาน / การสร้างกับพระประสงค์ของอัลลอฮฺ (หน้า 18)

You may also like...