ตัฟซีร | อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 167-168 / ปะนาวัรฯ หน้า 62

You may also like...