บรรดาหลักศรัทธา : อะรัชและกุรซีย์ / สัญญาณวันกิยามะฮฺ (หน้า 19-20)

You may also like...