บรรดาหลักศรัทธา : การฟื้นคืนชีพ / การรับชัญชีการกระทำ (หน้า 20-21)

You may also like...