298-299.ห้ามใช้มือขวาล้างอวัยวะขับถ่ายและแตะต้องมันโดยไม่จำเป็น / ห้ามสวมรองเท้าหรือถุงเท้าเพียงข้างเดียว หรือยืนใส่โดยไม่จำเป็น [1648-1651]

You may also like...