ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 88) อายะฮฺ 2:256-257

You may also like...