302.ห้ามคร่ำครวญ ตบหน้า ฉีกเสื้อผ้า ดึงผม และโกนหัวต่อศพ [1657-1667]

You may also like...