หะดีษที่ 123 : บทที่ว่าด้วยเลือดประจำเดือน : ห้ามผู้มีประจำเดือนละหมาดและถือศีลอด (โดยต้องชดใช้ศีลอด)

You may also like...