28. อัต-ตีญานียฺ (ชีอะฮ์) อ้างอายะฮฺที่ 16 สูเราะฮฺอัล-หะดีด เป็นหลักฐานว่าอัล-กุรอานประณามเหล่าเศาะหาบะฮฺ

You may also like...