บรรดาผู้สังวรตน คือ นาย เหล่านักวิชาการที่เข้าใจศาสนา คือ ผู้นำ และการนั่งร่วมกับพวกเขา คือ ความเพิ่มพูน

You may also like...