ตัฟซีรซูเราะห์ อัล-ก็อดรฺ (( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ))

You may also like...