ตัฟซีร | อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 176-178 / ปะริสัย บะฆี ซะกาลิยัน มุกัลลัฟฯ หน้า 63

You may also like...