ตัฟซีร | อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 179 / ปะริสัย บะฆี ซะกาลิยัน มุกัลลัฟฯ หน้า 80

You may also like...