ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 88-89) อายะฮฺ 2:258 / ปะวาวัร (หน้า 54)

You may also like...