สัจจะพยากรณ์ระบุว่า ผู้คนที่มีชีวิตอยู่ในเวลาที่ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) กล่าวอัล-หะดีษบทนี้จะไม่มีชีวิตอยู่หลัง 100 ปีนับจากนั้น

You may also like...