307-308.ห้ามแขวนกระดิ่งรอบคอสัตว์พาหนะ หรือเอาสุนัขร่วมเดินทาง – ห้ามขี่ญัลลาละฮฺ [1690-1692]

You may also like...