ผู้ใดนิ่งเงียบจากความจริง ผู้นั้นก็คือชัยฎอนที่เป็นใบ้

You may also like...