แท้จริงในความสันโดษนั้นคือความสบายจากบรรดาผู้ปะปนที่เลว

You may also like...