เหล่าผู้ยำเกรงนั้นคือบรรดาผู้เป็นนาย และเหล่าผู้เข้าใจในศาสนบัญญัตินั้นคือบรรดาผู้นำ การนั่งร่วมกับพวกเขาคือการเพิ่มพูน

You may also like...