ชายผู้หนึ่งจากชนเผ่าเกาะหฺฏอนจะปรากฏตัวก่อนถึงวันสิ้นโลกและชายทีชื่อ “ญะฮฺญาฮฺ” จะมีอำนาจ

You may also like...