จะเกิดความวุ่นวาย (ฟิตนะฮฺ) ในนครมะดีนะฮฺ

You may also like...