ละหมาดของท่านนบี EP.5 [ความเป็นรุก่นของการอ่านฟาติฮะฮฺ และความประเสริฐ]

You may also like...