309.ห้ามถ่มน้ำลายในมัสญิด… [1693-1695]

You may also like...