310.ห้ามทะเลาะ ส่งเสียงดัง หรือสร้างความวุ่นวายในมัสญิด ห้ามถามหาสิ่งของที่หายหรือทำการซื้อขาย… [1696-1700]

You may also like...