312.ห้ามนั่งงอเข่า จนชนท้องในระหว่างคุฏบะฮฺวันศุกร์… [1705]

You may also like...